dzisiaj jest: 23 lutego 2020. imieniny: Romana, Izabela, Damian
wersja polska
Druki
wniosek o wydanie dowodu osobistego

INFORMACJA NA TEMAT PROFILU ZAUFANEGO
INFORMACJE NA TEMAT PROFILU ZAUFANEGO i INSTYTUCJI POTWIERDZAJĄCYCH PROFIL ZAUFANY
 INFORMACJA MINISTRA O PROFILU ZAUFANYM
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (dla osób prawnych)
  WZÓR WNIOSKU
wniosek o zwrot podatku akcyzowego

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 

PROCEDURA

WNIOSEK

INFORMACJE NA TEMAT ORGANIZACJI ZBIÓREK PUBLICZNYCH
  INFORMACJE OGÓLNE
wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiazujące do 2015 roku


wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujace w 2016 roku
 
wnioski- zajęcie pasa drogowego

 

wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

 

WNIOSEK o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 

wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  WZÓR WNIOSKU

powoływanie rzeczoznawców

 

 

podatki 2017

 

podatki 2018

 

 

 

 

 

 

Wniosek o demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest – sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  TREŚĆ WNIOSKU
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WYMIANY URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
  TREŚĆ DEKLARACJI
 

 

 

  TREŚĆ WNIOSKU