dzisiaj jest: 23 lutego 2020. imieniny: Romana, Izabela, Damian
wersja polska
Jublileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego


20 lutego 2013 r. w Korczewie 5 par świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Medale nadane przez Prezydenta RP z okazji złotych godów otrzymali:
1. Marianna i Tadeusz Sieniccy z Laskowic
2. Elżbieta i Jerzy Ciura ze Szczeglacina
3. Zofia i Tadeusz Cieciera ze Szczeglacina
4. Zdzisława i Józef Brewczukowie z Czapli Górnych
5. Karolina i Jan Wierzejscy z Czapli Górnych
Na uroczystość nie mogli przybyć jubilaci:
1. Stanisława i Stanisław Korsakowie z Laskowic
2. Helena i Aleksander Jarmoszukowie z Gór
3. Aniela i Wiesław Kowalczykowie ze Szczeglacina
W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy- Sławomir Wasilczuk, Przewodnicząca Rady Gminy – Barbara Roszuk , Sekretarz Gminy i Z-ca Kierownika USC – Elżbieta Głozak.
Jubilaci otrzymali oprócz medali listy gratulacyjne i kwiaty.
Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze przy lampce szampana.