dzisiaj jest: 23 lutego 2020. imieniny: Romana, Izabela, Damian
wersja polska
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
  Rozporządzenie nr 6 Wojewody Mazowieckiego uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów siedleckiego i sokołowskiego
  Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru swiń na obszarze powiatów legionowskiego, łosickiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, siedleckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, zachodniego warszawskiego i wołomińskiego oraz Miasta Stołecznego Warszawy
  Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania aafrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego i sokołowskiego
  INFORMACJA JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA


  ROZPORZĄDZENIE Nr 18 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego, siedleckiego i sokołowskiego

Rozporządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów siedleckiego i sokołowskiego

Rozporządzenie nr 13Wojewody Mazowieckiego z dnia 01.09.2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów siedleckiego, łosickiego i sokołowskiego

Rozporządzenie nr 11Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.08.2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego i siedleckiego

Rozporządzenie nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.07.2017 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru  świń na terenie powiatów łosickiego i siedleckiego

Komunikat prasowy dotyczący wyznaczenia dziewięćdziesiątego drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu dziewięćdziesiątego drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce, od dnia stwierdzenia występowania w Polsce ASF, tj. od 17 lutego 2014 r.

Dziewięćdziesiąte drugie ognisko ASF (sześćdziesiąte dziewiąte w tym roku) stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych 28 sierpnia br.
z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
w gospodarstwie, w którym utrzymywano 6 świń, położonym w gminie Korczew, w powiecie siedleckim, w województwie mazowieckim. Gospodarstwo jest położone w obszarze zagrożenia (obszar określony w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).

W gospodarstwie, w którym wyznaczono ognisko ASF, wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.


Komunikat prasowy Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczący wyznaczenia osiemdziesiątego czwartego, osiemdziesiątego piątego, osiemdziesiątego szóstego, osiemdziesiątego siódmego i osiemdziesiątego ósmego ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu osiemdziesiątego czwartego, osiemdziesiątego piątego, osiemdziesiątego szóstego, osiemdziesiątego siódmego i osiemdziesiątego ósmego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce, od dnia stwierdzenia występowania w Polsce ASF, tj. od 17 lutego 2014 r.

Osiemdziesiąte czwarte ognisko ASF (sześćdziesiąte pierwsze w tym roku) stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych 22 sierpnia br.
z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
w gospodarstwie, w którym utrzymywano 10 świń, położonym w gminie Międzyrzec Podlaski, w powiecie bialskim, w województwie lubelskim. Gospodarstwo jest położone w obszarze zagrożenia (obszar określony w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).

Osiemdziesiąte piąte ognisko ASF (sześćdziesiąte drugie w tym roku) stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych 22 sierpnia br.
z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
w gospodarstwie, w którym utrzymywano 46 świń, położonym w gminie Międzyrzec Podlaski, w powiecie bialskim, w województwie lubelskim. Gospodarstwo jest położone w obszarze zagrożenia (obszar określony w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).

Osiemdziesiąte szóste ognisko ASF (sześćdziesiąte trzecie w tym roku) stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych 23 sierpnia br.
z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
w gospodarstwie, w którym utrzymywano 9 świń, położonym w gminie Miedzyrzęc Podlaski, w powiecie bialskim, w województwie lubelskim. Gospodarstwo jest położone w obszarze zagrożenia (obszar określony w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).

Osiemdziesiąte siódme ognisko ASF (sześćdziesiąte czwarte w tym roku) stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych 23 sierpnia br.
z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
w gospodarstwie, w którym utrzymywano 22 świnie, położonym w gminie Biała Podlaska, w powiecie bialskim, w województwie lubelskim. Gospodarstwo jest położone w obszarze zagrożenia (obszar określony w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).

Osiemdziesiąte ósme ognisko ASF (sześćdziesiąte piąte w tym roku) stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych 23 sierpnia br.
z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
w gospodarstwie, w którym utrzymywano 27 świń, położonym w gminie Korczew, w powiecie siedleckim, w województwie mazowieckim. Gospodarstwo jest położone w obszarze zagrożenia (obszar określony w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).

W gospodarstwach, w których wyznaczono ogniska ASF, wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci---komunikat-prasowy-dotyczacy-wyznaczenia-osiemdziesiatego-czwartego-osiemdziesiatego-piatego-osiemdziesiatego-szostego-osiemdziesiatego-siodmego-i-osiemdziesiatego-osmegoMAPA OBRAZUJĄCA AKTUALNĄ SYTUACJĘ EPIZOOTYCZNĄ

Informacja w związku z wprowadzeniem Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się ASF
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu
zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018


 
   ROZPORZĄDZENIE Nr 6 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego i siedleckiego

 

 


INFORMATOR WOJEWODY MAZOWIECKIEGO DOTYCZĄCY AFS

  ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny
 TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA NR 4 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO