dzisiaj jest: 23 lutego 2020. imieniny: Romana, Izabela, Damian
wersja polska
Ogłoszenia- Tygiel Doliny Bugu
warsztaty dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia w ramach nowego okresu programowania PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia w ramach nowego okresu programowania PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR oraz w zakresie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury oraz publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Warsztaty odbędą się w kolejno:

1) z zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – w dniu 10.01.2017r. w Drohiczynie w godzinach 9.00 – 15.30 – Sala Konferencyjna w Zespole Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn. 

2) z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR - w dniu 11.01.2017r. w Drohiczynie w godzinach 9.00 – 15.30 – Sala Konferencyjna w Zespole Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn. 

3) z zakresu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury oraz publicznych dróg gminnych lub powiatowych - w dniu 12.01.2017r. w Drohiczynie w godzinach 9.00 – 15.30 – Sala Konferencyjna w Zespole Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn. 

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który następnie prosimy przesłać faksem na nr tel. (85) 655 77 06 lub na adres e-mailem: specjalista@tygieldolinybugu.pl najpóźniej do dnia 3 stycznia 2017 roku do godz. 15.30. Jednocześnie w przypadku zgłoszenia, a następnie rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu prosimy o wcześniejszą informację.

Ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura oraz publiczne drogi gminne lub powiatowe

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - zasady ubiegania się o wsparcie

Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR - zasady ubiegania się o wsparcie

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność- formularz zgłoszeniowy

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność- formularz zgłoszeniowy

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność- formularz zgłoszeniowy

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
  TREŚĆ OGŁOSZENIA